Information om udmeldelse af klubben og DFU
Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af Klubben og DFU, skal du sende en mail med dit ønske og dine oplysninger.

Mail: udmelding@koldingfaldskaermsklub.dk

Hvis du ønsker at skifte til en anden klub skal du have en klubskifteblanket, som skal underskrives af både den nye klub og vores.