Information om indmeldelse i klubben og DFU
Som medlem af klubben bliver du automatisk medlem af Dansk Faldskærms Union, DFU.
Det er et krav for at springe faldskærm i Danmark, at du er medlem af en faldskærmsklub.

Du kan vælge mellem helårligt eller kvartalsmæssigt kontingent.
Kontingentet dækker medlemskab af DFU samt faste udgifter til klubhus osv.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål.