Som medlem af klubben bliver du automatisk medlem af Dansk Faldskærms Union, DFU.
 
Det er et krav for at springe faldskærm i Danmark, at du er medlem af en faldskærmsklub.
 
Du kan vælge mellem helårligt eller kvartalsmæssigt kontingent.
 
Kontingentet dækker medlemskab af DFU, samt faste udgifter til klubhus osv.